Je náš web přístupný? Aktuální otázka!

Přístupnost vašeho webu není věc, která by se dala vyřešit jedním rychlým zásahem ve stylu mávnutí kouzelného proutku – jedná se o čtyři obsáhlé oblasti, které poměrně přísně sledují specifika celého webu.

Rozhodli jsme se dokázat, že webové stránky zařízení sociálních služeb mohou být nejen přístupné, ale také přehledné a jednoduché pro administraci. Protože to nejdůležitější je, aby se klienti a jejich rodinní příslušníci na webu dobře orientovali bez ohledu na jejich bariéry a omezení (mobilní telefon místo PC, slabozrakost atp.). Dle našich statistik z webů sociálních služeb bývá těchto „mobilních“ návštěvníků okolo 50% a tento trend rok od roku roste. Přístupnost vašeho webu není věc, která by se dala vyřešit jedním rychlým zásahem ve stylu mávnutí kouzelného proutku – jedná se o čtyři obsáhlé oblasti, které poměrně přísně sledují specifika celého webu. Pro příklad se řeší například kontrasty nadpisů či čitelnost písma, ovladatelnost z klávesnice či přítomnost alternativních textů pro obrázky  - a to je jen zlomek z výčtu požadavků. Jde nyní především o to, aby vývojáři na téma přístupnosti mysleli již při grafickém návrhu a technickém řešení webu. Z důvodu uplatňování zákona č. 99/2019 Sb. od 23.9.2020 je tedy nyní nejvyšší doba toto téma aktivně řešit. 

Přístupnost je věc, ke které selský rozum nestačí a kterou laické oko snadno přehlédne nebo dokonce nevidí vůbec (přístupnost je totiž i schovaná v kódu a ocení ji také nevidomí nebo slabozrací). Jak tedy v přístupnosti postupovat? 

 V podstatě jsou 4 scénáře, které se vám nabízí:

 a) pověříte webdesignera o zapracování konkrétních bodů vyplývajících z nejnovějších pravidel přístupnosti. Rizikem je to, že nebudete mít přesnou kontrolu o tom, co bylo zapracováno a jestli je to skutečně vše. Je to ale rozhodně lepší než nedělat nic.

b) necháte si web otestovat a zhotovit audit odborníky (jeho výsledkem však není řešení, ale pouze návrh pro řešení) - toto pak předáte webdesignerovi k zapracování (viz bod 1 s tím, že máte již přesné zadání a kontrolu, že je to vše splněno). Cena za profesionální audit spolu s implementací často dosahuje ceny úplně nového řešení. Někdy se však stane, že samotný audit nedoporučí pokračovat se stávajícím řešením a doporučí kompletní redesign - pokračujte tedy k dalším bodům. 

c) pokud audit doporučí redesign nebo pokud i bez auditu uznáte, že pro obměnu webu nastal správný moment (což byste měli udělat stejně jednou za 5 let) - necháte si web zhotovit od začátku již podle kritérií přístupnosti. Pokud možno od dodavatele se zkušenostmi z oboru. Počítejte však s velkou časovou rezervou pro přípravu, která bude stát úsilí obou stran, aby skutečně web dělal vše, co potřebujete a práci vám usnadňoval. 

d) budete hledat funkční modulární řešení, jako jsou například Domovy Online a máte vystaráno na dlouhé období před vámi. Web vám připraví již z otestovaných prvků jako lego. Jediné co pravděpodobně budete řešit jsou fotografie z akcí, plánované akce a důležitá upozornění. O ostatní se již postará zkušený tým editorů a fotografů. Navíc oproti předchozímu řešení neplatíte za vývoj - proč znovu objevovat kolo? Pro sociální služby se tak jedná o ekonomické řešení vhodné i pro spolupráci na úrovni krajů. 

             Zlepšování prezentace sociálních služeb na veřejnosti nám dává smysl. Tento zodpovědný úkol se snažíme plnit s radostí a náležitou péčí. Pokud je váš web již staršího data výroby (déle než 5 let) a chtěli byste jej elegantně renovovat s ohledem na přístupnost - pak zkuste vzít řešení od Domovyonline.cz do úvahy. V případě zájmu o nezávaznou konzultaci se na nás můžete obrátit na info@domovyonline.cz.

 

Poslat nezávaznou poptávku

Toto pole je povinné
Chápeme, že nemáte čas na emaily. Proto se Vám ozveme telefonicky.
Toto pole je povinné
Zásady ochrany a zpracování osobních údajů